بیمه ایران - نمایندگی رفوگربیمه دیجیتال

مرجع مشاوره و صدور بیمه نامه های تخصصی (کیفیت محصول، سفرهای خارجی، حمل و نقل بین الملل، تجهیزات الکترونیکی و انواع بیمه نامه های مسئولیت و مهندسی)

بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق ‌بیمه از بیمه ‌گذار متعهد می‌شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه‌ شده در زمان معینی مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده‌کننده (بیمه‌گذار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث قانونی بپردازد.

خطر فوت در بیمه‌های عمر، به هر علت و شامل انواع بیماری‌ها و حوادث می‌باشد و فقط هزینه‌های جنگ و خودکشی از آن مستثنی شده، تنها تحت ضوابط خاصی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

هدف اساسی بیمه‌های عمر ایجاد، جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه‌ گذاری، کسب سود حاصله از سرمایه ‌گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال استفاده ‌کنندگان می‌باشد.

در بیمه‌های عمر، بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه معینی (به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا)، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه ‌نامه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می‌گیرد.

رشته بیمه عمر و پس انداز و سرمایه گذاری مشتمل بر 13 زیر رشته می‌باشد که عبارتند از:

 • بیمه عمر انفرادی

بیمه عمر انفرادی بیمه‌نامه‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت فوت یا حیات بیمه‌شده‌، سرمایه‌ای را بصورت یکجا به ذینفع یا استفاده‌کننده که در بیمه ‌نامه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع بیمه‌نامه بیمه‌گذار برای بیمه‌نمودن خود اقدام می‌نماید.

 • بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی

افرادی که از موسسات اعتباری یا بانک‌ها وام دریافت می‌دارند، چنانچه درطول مدت وام فوت کنند، پرداخت اقساط وام از سوی بازماندگان آنها مشکل و یا غیر ممکن خواهد بود.وام ‌گیرنده می‌تواند با خرید بیمه عمر مانده‌ بدهکار برای خود، این مشکل را برطرف سازد. دراین نوع بیمه، هرگاه وام‌گیرنده (بیمه‌گذار) در طول مدت وام فوت کند، بیمه‌ ایران بقیه بدهی او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام، یکجا در وجه وام ‌دهنده و یا استفاده ‌کنندگانی که در بیمه ‌نامه ذکر شده‌اند پرداخت می‌کند؛ در نتیجه بازماندگان او دینی در قبال موسسه وام‌ دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه شده آزاد خواهد شد.

 • بیمه تامین آتیه فرزندان

والدین می توانند به منظور تامین هزینه تحصیلات فرزندان، هزینه جهیزیه و همچنین هزینه ازدواج فرزندانشان از بیمه نامه آتیه فرزندان استفاده کنند که فرزندان از بدو تولد می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند

 • بیمه عمر زمانی انفرادی

در این نوع بیمه نامه، چنانچه بیمه ‌شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق ‌بیمه‌ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به استفاده‌کننده پرداخت خواهد شد. ولی اگر بیمه ‌شده در پایان مدت در قید حیات باشد، بیمه‌گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست. امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق بیمه آن می‌باشد. در بیمه‌های عمر زمانی انفرادی سن شخص بیمه‌شده به‌ اضافه مدت بیمه نباید از 70 سال تجاوز نماید.

 • بیمه تمام عمر انفرادی

هدف در بیمه عمر اطمینان یافتن از آینده از طریق تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی می‌باشد. تعهد شرکت بیمه در این زمینه در مقابل دریافت حق بیمه می‌باشد. بیمه ایران در ازای دریافت حق بیمه، بطور مادام العمر متعهد می شود که اگر هر زمان و به هر علت، بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را با اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد.

 • بیمه عمر و پس‌انداز انفرادی

در این بیمه، چنانچه بیمه‌شده در خلال مدت بیمه فوت نماید، در صورتیکه حق بیمه‌ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به‌اضافه سرمایه‌ای که ممکن است تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد، به ذینفع پرداخت شده و چنانچه این بیمه‌نامه تا پایان مدت ادامه یابد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به‌اضافه سرمایه اضافی که ممکن است از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد به ذینفع پرداخت می‌شود.

 • بیمه تامین هزینه جهیزیه

در این نوع بیمه نامه بیمه گذار و بیمه شده پدر یا مادر دختر و یا در صورت عدم وجود آنان هر شخص دیگری است که علاقمند به تامین آینده دختر بوده و استفاده کننده در صورت فوت و یا حیات بیمه شده دختری است که بیمه نامه به نفع او صادر شده است.

 • بیمه جامع زندگی

این بیمه نامه علاوه بر تأمین منابع لازم برای آینده بیمه شدگان از قبیل دریافت سرمایه بیمه در زمان بازنشستگی، برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت و امکان دریافت مستمری، در رابطه با نحوه و مبلغ حق بیمه های پرداختی و ارائه خدمات به بیمه شدگان نیز دارای انعطاف پذیری زیادی بوده و با دارا بودن ضریب افزایش سالانه جهت حق بیمه و سرمایه فوت ، بیمه شده را در مقابل تورم فرضی آینده تجهیز می نماید.

 • بیمه عمر گروهی

بیمه عمر گروهی بیمه ‌نامه‌ای است که به موجب آن بیمه ایران متعهد می شود در صورت فوت یا حیات بیمه ‌شده‌، سرمایه‌ای را بصورت یکجا به ذینفع یا استفاده‌کننده که در بیمه‌نامه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع بیمه‌نامه بیمه‌گذار برای بیمه ‌نمودن کارکنان خود اقدام می‌نماید.

 • بیمه تمام عمر گروهی

هدف در بیمه عمر اطمینان یافتن از آینده از طریق تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی می‌باشد. تعهد شرکت بیمه در این زمینه در مقابل دریافت حق بیمه می‌باشد. بیمه ایران در ازای دریافت حق بیمه، بطور مادام العمر متعهد می شود که اگر هر زمان و به هر علت، بیمه شده فوت کند، سرمایه مندرج در بیمه نامه را با اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد.

 • بیمه عمر مانده بدهکار

موسسات اعتباری یا بانک‌ها می‌توانند افرادی را که از آنها وام دریافت می‌دارند را بیمه نمایند تا چنانچه درطول مدت وام، وام‌ گیرنده فوت کند، پرداخت اقساط وام از سوی بیمه‌گر انجام می‌شود، در نتیجه بازماندگان وام ‌گیرنده دینی در قبال موسسه وام‌ دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه ‌شده آزاد خواهد شد.

 • بیمه عمر زمانی

در این نوع بیمه چنانچه بیمه‌ شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه‌ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه ‌نامه به استفاده ‌کننده پرداخت خواهد شد. ولی اگر بیمه‌ شده در پایان مدت در قید حیات باشد، بیمه‌گر تعهدی نخواهد داشت و حق‌ بیمه‌ها قابل برگشت نیست. امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق ‌بیمه آن می‌باشد.

 • بیمه عمر و پس‌انداز

افراد دور اندیش و آینده نگر با هرتوان مالی از طریق پس اندازهای خود می توانند یک بیمه نامه عمر و پس انداز داشته باشند. این بیمه نامه از طریق جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم سرمایه های بزرگ برای آنها تشکیل می دهد. به این بیمه، عنوان بازنشستگی هم اطلاق می شود .

 • بیمه کارکنان دولت (عمر گروهی)

در این نوع بیمه، کارکنان دولت در مقابل فوت به هر علت به مدت یک سال بیمه می‌شوند. حق بیمه این بیمه بر اساس بخشنامه‌های صادره از طرف دولت تعیین می‌شود.

بیمه ایران

logo-samandehi

نماد انجمن صنفی کسب و کار

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت بیمه دیجیتال،متعلق به نمایندگی 20319 شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.

استفاده از مطالب این سایت ، با ذکر منبع بلامانع است.

تهران، بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا (جنوبی)، پلاک 137، طبقه سوم شمالی

تلفن: 88863960 ، 88309793 ، 86021241

www.bimehdigital.ir - www.bimehdigital.com - info@bimehdigital.ir

طراحی و اجرا: وب نگاران

 
پیام بگذارید
سوالات خود را با ما در میان بگذارید. همکاران ما در اسرع وقت پاسخ شما را ارسال خواهند نمود.
1000 کاراکتر باقیمانده